برنامه هفتاد و هفتم
مجری: پویا علاقه بند

نسرین ستوده و رضا خندان

نسرین ستوده و رضا خندان

– یادی از نسرین ستوده و پخش قسمتهایی از شعر نسرین ستوده به پیشنهاد گلرخ
لینک به گزارش و عکس وبسایت تغییر برای برابری

– ازدواج در همجنسگرایی – مصاحبه با آرشام پارسی پور و نظرات دیگر دانشجویان

– یادی از سوم خرداد و یادی از آزادی خرمشهر – برنامه گذشته فرزانه در کافه رادیو– با تشکر از اردشیر

– موسیقی: بازیگر، گروه سیرکو کافه – لینک برای خرید

 

 

 
icon for podpress  کیفیت بالا [۱۳:۳۳m]: Play Now | Play in Popup | Download

 
icon for podpress  کیفیت پایین [۱۳:۳۳m]: Play Now | Play in Popup | Download